Parametr: Moc znamionowa 5,2kW(400V)/ 3,6 kW (230V)