NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczonych przez nas usług.

Najkrótszy termin wynajmu agregatu prądotwórczego to nawet jedna godzina, jednak opłata zostanie naliczona zgodnie ze stawką dobową.

W przypadku awarii sprzęt jest oceniany przez naszego technika. Ocenie podlega kwestia tego czy sprzęt uległ uszkodzeniu w wyniku prawidłowej eksploatacji, czy nie prawidłowej lub w sposób mechaniczny. W kwestiach spornych ocenę może wykonać zewnętrzny autoryzowany serwis producenta danego agregatu prądotwórczego.

Tak. Za wypożyczany sprzęt pobierana jest kaucja zwrotna – wysokość ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprzętu i okresu najmu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych:
-Dowód osobisty właściciela/wspólnika
-umowa spółki cywilnej
-wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy (dokumenty rejestrowe: REGON, wypis z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)
UWAGA! Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela firmy!
Osoby fizyczne:
-Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
-do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa

W większości przypadków tak, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja i potwierdzenie możliwości odebrania lub zwrócenia sprzętu w dniach wolnych od pracy.

Agregaty prądotwórcze wynajmowane są na podstawie umowy najmu.

Oczywiście, że tak. Możliwy jest transport agregatu prądotwórczego w dowolne miejsce na ternie Polski.